skip to Main Content

POLITICA DE PRIVADESA

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal JOAN COLL FERRER d’ara endavant, (ELS MASOS D’EN COLL), amb NIF: 40515224B informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (ELS MASOS D’EN COLL). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (ELS MASOS D’EN COLL) amb domicili MASOS D’EN COLL – 17257 – FONTANILLES – LLABIÀ – GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a (ELS MASOS D’EN COLL) és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se (ELS MASOS D’EN COLL) de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(ELS MASOS D’EN COLL) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a (ELS MASOS D’EN COLL) de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (ELS MASOS D’EN COLL) sempre que procedeixi de fonts alienes a (ELS MASOS D’EN COLL).

Cessió de dades a tercers.

(ELS MASOS D’EN COLL) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en JOAN COLL FERRER MASOS D’EN COLL – 17257 – FONTANILLES – LLABIÀ – GIRONA o a l’email: info@elsmasosdencoll.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de (ELS MASOS D’EN COLL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.

(ELS MASOS D’EN COLL) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, (ELS MASOS D’EN COLL) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

POLITICA DE COOKIES

JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL), a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.canbarnosell.com, amb la finalitat de millorar la usabilitat de la mateixa, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL), la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL) posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL), emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL) posa a disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzin qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL), o l’accés a dades per JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL) per a la prestació dels seus serveis.

JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL) informa els usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part d’aquests usuaris.

JOAN COLL FERRER (ELS MASOS D’EN COLL) utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades segons la seva titularitat:

  • Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per JOAN COLL FERRER.
  • Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a JOAN COLL FERRER, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de JOAN COLL FERRER.

Classificades segons la seva finalitat:

  • Cookies tècniques i / o de personalització: faciliten la navegació en identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol•licitat prèviament per l’usuari.
  • Cookies d’anàlisi i / o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per JOAN COLL FERRER (fonamentalment , Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l’usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades segons la seva durada:

  • Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.
  • Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de JOAN COLL FERRER encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies es desitgés retirar-lo, s’hauran eliminar aquelles cookies emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

Back To Top